Tekstin koko

Tehdään tie ymmärtämiseen

Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja tutkijoille.

Taudit vaikuttavat tälläkin hetkellä Suomessa lähes kymmenien tuhansien sairastuneiden ja heidän läheistensä elämään. Vain tieteellisellä tutkimuksella voimme saada vastauksia sairauksien herättämiin kysymyksiin.

Jos haluat olla mukana tukemassa liikehäiriösairauksien tutkimusta, voit tehdä lahjoituksen tai testamentin säätiölle.

Yleisöluennon 27.9.2022 esityksiä

Säätiön yleisöluennolle syyskuussa 2022 osallistui arviolta yhteensä yli 800 henkilöä: noin 250 henkilöä paikan päällä Helsingin Radisson Blu Seasidessa, lisäksi etäkatsomoissa Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa sekä etäyhteydellä kotoa, työpaikalta ja kerhojen etäkatsomoista. Luennoijat, tukijat, kumppanit ja säätiö kiittävät kaikkia sydämellisesti.

Tilaisuudesta ei ole verkossa tallennetta, mutta esiintyjien luvalla toimitamme esityksien luentokalvoja.

Liikehäiriöiden potilastutkimuksia Suomessa 2021

Korona on todennäköisesti vaikuttanut heikentävästi mahdollisuuksiin tehdä potilastutkimuksia vuonna 2021. Julkaisujen kokonaismäärä oli 35, kun se vuonna 2020 oli 42. Näistä oli alkuperäistutkimuksia 27 ja muita artikkeleita (katsauksia tai kommentteja) oli 8. Muutama sellainen artikkeli, jossa näytti olevan suomalainenkin mukana, mutta varsinainen tutkimus oli tehty muualla, ei ole otettu mukaan.  Mukaan on otettu muutama tutkimus, jotka on jo julkaistu vuonna 2021 verkossa, mutta lopullinen paperinen julkaisuvuosi on 2022.

Kongressikuulumisia MDS 2021

Kansainvälinen Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriöiden maailmankongressi pidettiin 17 - 22.9.2020. Koronataudin vuoksi kongressi oli virtuaalinen eli kokonaan verkossa tapahtuva, kuten edellisenäkin vuonna. Kongressissa oli yli 13 000 osallistujaa 143 eri maasta. Kongressiesitelmiä (abstrakteja) oli yli 1300. Suomalaisten pitämiä esityksiä oli seitsemän. Kongressi oli osallistujille ilmainen.

Seurasin lähinnä Parkinsonin taudin hoitoa käsitteleviä esityksiä, joista seuraavassa joitakin huomioita.

Etälääketiede ja Parkinson

Etälääketiede eli telelääketiede (engl. telemedicine) tarkoittaa kirjaimellisesti kaukohoitoa tai kaukoparantamista. Sillä ymmärretään sähköisten etäyhteyksien avulla tapahtuvaa lääketieteellistä tiedon vaihtoa ja palvelua (1). Se on useimmiten sekä kuvan että äänen yhtaikaista käyttöä, kuten videopuhelussa, tai tekstin käyttöä, kuten sähköpostissa tai chatti-palvelussa, mutta laajemmassa mielessä myös perinteinen puhelimen käyttö voidaan lukea telelääketieteeseen.

Parkinsonin tautia ennakoivat oireet

Parkinsonin taudin diagnoosi perustuu yhä motoristen oireiden, kuten hitauden, jäykkyyden ja vapinan, ilmenemiseen. Tauti on kuitenkin alkanut jo vuosia, ehkä vuosikymmeniäkin, aiemmin. Viime vuosina on pyritty selvittämään, minkälaisia mahdollisia oireita on henkilöllä, jolla myöhemmin diagnosoidaan Parkinsonin tauti. Puhutaan tautia ennakoivista oireista eli prodromaalioireista tai premotorisista oireista.