Tekstin koko

Testamentin tekeminen

Lain mukaan jokainen 18 vuotta täyttänyt täysivaltainen voi testamentilla määrätä omasta jäämistöstään. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa testamenttia allekirjoitettaessa yhtä aikaa läsnä, ja todistajien on testamentin tekijän allekirjoitettua testamentin todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että laadittava asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää testamentin sisältöä. Lain mukaan todistajien tulee olla 15 vuotta täyttäneitä, eivätkä he saa olla testamentin tekijän lähisukulaisia tai tällaisen puoliso, eikä myöskään testamentin saaja, saajan puoliso tai edustaja kelpaa testamentin todistajaksi.

Testamentilla sen tekijä voi määrätä jäämistönsä yhdelle tai jaettavaksi useamman testamentinsaajan kesken. Puolisot voivat myös testamentilla määrätä, että toisen heistä kuoltua jäljelle jäävä saa ensin koko omaisuuden itselleen ja kummankin kuoltua jäljellä oleva jäämistö on menevä esimerkiksi testamentin tekijöiden valitsemalle järjestölle.

Jokainen voi tehdä testamenttinsa itse todistajien läsnä ollessa eikä lakimiehen käyttäminen ole välttämätöntä, mutta se on kuitenkin suositeltavaa. Käyttämällä testamentin laatimisessa asianajajaa apunaan varmistuu siitä, että kaikki testamentin muotomääräykset täyttyvät. Usein testamentin tekemiseen liittyy myös verotuksellisia näkökohtia, jotka kannattaa huomioida. Asianajaja ja hänen toimistonsa henkilökunta voivat toimia testamentin todistajina.

Ohessa on kaksi testamentin perusmallia: yksinäisen henkilön testamentti ja puolisoiden keskinäinen testamentti toissijaismääräyksellä.