Tekstin koko

Parkinsonin taudin historiaa

Tämä katsauksen tarkoituksena on kertoa saatavissa olevien kirjallisten lähteiden perusteella, miten Parkinsonin tautia tai sen tyypillisiä oireita, kuten vapinaa, on kuvattu ihmiskunnan historiassa ja miten sen hoito on kehittynyt varsinkin viimeisen 50 vuoden aikana. Toivottavasti katsauksesta on hyötyä sekä potilaille, heidän omaisilleen, potilasta hoitaville terveydenhuollon henkilöille ja tietysti myös muille taudista kiinnostuneille.

 1. Ennen Kristuksen syntymää
 2. Antiikin aika
 3. Keskiaika
 4. Uusi aika - 1950
 5. 1950-luku
 6. 1960-luku
 7. 1970-luku
 8. 1980-luku
 9. 1990-luku
 10. 2000-luku
 11. Loppusanat ja viitteet
   

Kirjoittaja:
Prof. Seppo Kaakkola