Tekstin koko

Suomen Parkinson-säätiö

Suomen Parkinson-säätiö perustettiin vuonna 1995. Sen perusti Suomen Parkinson-liitto (nykyisin Liikehäiriösairauksien liitto ry), joka on Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien valtakunnallinen keskusjärjestö. Säätiön peruspääoma on saatu testamenttilahjoituksena Sylvia Sjölundilta. Tämän jälkeen useat lahjoittajat, joista osa ei halua julkisuutta, ovat kartuttaneet säätiön varallisuutta.

Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksena on tukea Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja edistää siten sairastavien hyvinvointia.

Suomen Parkinson-säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö tukee etenkin nuorten tutkijoiden väitöskirjatutkimusta. Säätiöllä on ollut myös omaa kuntoutuksen vaikuttavuuteen liittyvää tutkimusta.

Liikehäiriösairauksien syntymekanismin ymmärtäminen, siihen reagoiminen ja lääkehoidon kehittäminen ovat tärkeitä. Kehittyvillä hoitomuodoilla tai peräti parantavilla ja estävillä lääkehoidoilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys ikääntyvien ihmisten elämänlaadun ja itsenäisen pärjäämisen kannalta.

Säätiön hallitus koostuu neurologian ja talouden asiantuntijoista sekä maallikkojäsenistä. Päätöksentekoa ohjaavat asiantuntijuus, luottamuksellisuus, objektiivisuus sekä eettiset arvot. Testamentein ja lahjoituksin saatua omaisuutta hoidetaan huolella, riskejä kaihtaen, tuottavalla ja varmalla tavalla.

Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan hyvää hallintotapaa. Säätiön tilintarkastajana toimii 2022 – 2023 tilintarkastusyhtiö Oy Soinio & Co.

Säätiölle tehdyn 850 - 50 000 euron lahjoituksen saa toinen yhteisö vähentää tuloverotuksessaan  tuloverolain 57 §:n 2 kohdan perusteella. Verohallituksen päätös nro A3/3570/2013 vuosille 2014 - 2018 ja P0018757607 vuosille 2019 - 2023.

Säätiön nimi on ruotsiksi Finlands Parkinson-stiftelse sr ja englanniksi The Finnish Parkinson Foundation sr.

Tutustu myös potilasjärjestön, Liikehäiriösairauksien liiton toimintaan osoitteessa https://www.liikehairio.fi .