Tekstin koko

Tehdään tie ymmärtämiseen

Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja tutkijoille.

Taudit vaikuttavat tälläkin hetkellä Suomessa lähes kymmenien tuhansien sairastuneiden ja heidän läheistensä elämään. Vain tieteellisellä tutkimuksella voimme saada vastauksia sairauksien herättämiin kysymyksiin.

Jos haluat olla mukana tukemassa liikehäiriösairauksien tutkimusta, voit tehdä lahjoituksen tai testamentin säätiölle.

Ajankohtaista: Koronavirus ja Parkinsonin tauti (19.3.2020)

Maailman ihmisiä riepotteleva koronavirustauti (COVID-19) aiheuttaa varmasti huolta ja monia kysymyksiä myös Parkinsonin tautia sairastavien keskuudessa.

Moniin kysymyksiin on toistaiseksi vaikea antaa mitään varmaa vastausta, kun tutkittua tietoa ei ole. Seuraavassa pyrin antamaan tämän päivän tiedon valossa vastauksia muutamiin kysymyksiin.

Itse taudin oireisiin, suojautumiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa on saatavissa tietoa mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (thl.fi) ja Parkinsonin taudin osalta Parkinsonliiton sivuilta (parkinson.fi).

Suomalainen liikehäiriötutkimus potilailla vuonna 2019

Vuonna 2019 julkaistiin vajaat parikymmentä suomalaisilla liikehäiriöpotilailla tehtyä alkuperäistutkimusta ja lisäksi useampi aiheeseen liittyvä katsausartikkeli. Suurin osa tutkimuksista koski Parkinsonin tautia tai muita parkinsonismeja, mutta myös dystoniasta ja Huntingtonin taudista oli muutama artikkeli. Sen sijaan essentiaalisesta vapinasta ei löytynyt yhtään julkaisua. Näiden lisäksi suomalaisia tutkijoita oli mukana vajaassa kymmenessä julkaisussa, joiden työt oli suoritettu ulkomaisissa keskuksissa.

Parkinsonin tautia ennakoivat oireet

Parkinsonin taudin diagnoosi perustuu yhä motoristen oireiden, kuten hitauden, jäykkyyden ja vapinan, ilmenemiseen. Tauti on kuitenkin alkanut jo vuosia, ehkä vuosikymmeniäkin, aiemmin. Viime vuosina on pyritty selvittämään, minkälaisia mahdollisia oireita on henkilöllä, jolla myöhemmin diagnosoidaan Parkinsonin tauti. Puhutaan tautia ennakoivista oireista eli prodromaalioireista tai premotorisista oireista.