Tekstin koko

Tehdään tie ymmärtämiseen

Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja tutkijoille.

Taudit vaikuttavat tälläkin hetkellä Suomessa lähes kymmenien tuhansien sairastuneiden ja heidän läheistensä elämään. Vain tieteellisellä tutkimuksella voimme saada vastauksia sairauksien herättämiin kysymyksiin.

Jos haluat olla mukana tukemassa liikehäiriösairauksien tutkimusta, voit tehdä lahjoituksen tai testamentin säätiölle.

Agonistien kehitys ja haitat

Dopamiinin kaltaiset lääkkeet eli dopamiiniagonistit (lyhyemmin agonistit) kehitettiin 1960–70-luvuilla korvaamaan levodopaa Parkinsonin taudin hoidossa. Toiveena oli, että niillä olisi sama teho kuin levodopalla, mutta vähemmän haittavaikutuksia. Ensimmäinen kokeiltu agonisti oli apomorfiini, mutta se hylättiin, sillä siitä aiheutui runsaasti haittoja, eikä sitä voinut annostella suun kautta.

Korona ja Parkinsonin tauti

Tätä kirjoitettaessa (lokakuu 2020) on kulunut lähes vuosi, kun koronavirustauti puhkesi Kiinan Wuhanissa ja levisi sieltä vuoden 2020 aikana ympäri maailman eli pandemiaksi. Taudista käytetään nimeä COVID-19 ja sen aiheuttajaviruksen lyhenne on SARS-CoV-2. Käytän jatkossa helppouden vuoksi termejä koronatauti ja koronavirus. Koronatauti on aiheuttanut monenlaisia ongelmia sekä terveille että potilaille.

Kongressikuulumisia MDS 2020

Kansainvälinen Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriöiden maailmankongressi pidettiin 12 - 16.9.2020. Kongressi piti alun perin järjestää Philadelphiassa USA:ssa, mutta koronataudin vuoksi se muutettiin täysin virtuaaliseksi eli verkossa tapahtuvaksi. Se oli maksuton ja keräsi yli 20 000 osallistujaa 145 eri maasta. Tämä on selvästi enemmän kuin tavanomaisen kongressin osallistujamäärä, joka on ollut noin 5 000.

Suomalainen liikehäiriötutkimus potilailla vuonna 2019

Vuonna 2019 julkaistiin vajaat parikymmentä suomalaisilla liikehäiriöpotilailla tehtyä alkuperäistutkimusta ja lisäksi useampi aiheeseen liittyvä katsausartikkeli. Suurin osa tutkimuksista koski Parkinsonin tautia tai muita parkinsonismeja, mutta myös dystoniasta ja Huntingtonin taudista oli muutama artikkeli. Sen sijaan essentiaalisesta vapinasta ei löytynyt yhtään julkaisua. Näiden lisäksi suomalaisia tutkijoita oli mukana vajaassa kymmenessä julkaisussa, joiden työt oli suoritettu ulkomaisissa keskuksissa.

Parkinsonin tautia ennakoivat oireet

Parkinsonin taudin diagnoosi perustuu yhä motoristen oireiden, kuten hitauden, jäykkyyden ja vapinan, ilmenemiseen. Tauti on kuitenkin alkanut jo vuosia, ehkä vuosikymmeniäkin, aiemmin. Viime vuosina on pyritty selvittämään, minkälaisia mahdollisia oireita on henkilöllä, jolla myöhemmin diagnosoidaan Parkinsonin tauti. Puhutaan tautia ennakoivista oireista eli prodromaalioireista tai premotorisista oireista.