Tekstin koko

Suomalaisia prekliinisiä liikehäiriötutkimuksia vuonna 2019

Vuonna 2019 julkaistiin tusinan verran liikehäiriöihin liittyviä kokeellisia tutkimuksia, muutamia tutkimusalueen menetelmiin liittyviä raportteja ja useita eritasoisia katsausartikkeleita, joista osa on erittäin perusteellisia.Tutkimuksista lisää artikkelin linkeissä.

  1. Hermokasvutekijät ja niihin liittyvät tutkimukset ja katsaukset
  2. Prolyylioligopeptidaasiin (POP, PEP, PREP) liittyvät tutkimukset
  3. Muita tutkimuksia ja katsausartikkeleita 

Loppusanat

Parkinsonin taudin prekliininen tutkimus on vuonna 2019 painottunut hermokasvutekijöihin ja PREP-entsyymin estäjiin. Muista liikehäiriöistä kiinnostusta on saanut vain Huntingtonin tauti. Myös kokeellisen tutkimuksen menetelmiin on kiinnitetty huomiota. Tutkijat ovat myös laatineet useita katsausartikkeleita, joiden merkitystä ei pidä aliarvioida. Niissä tutkija pakotetaan ottamaan kantaa omien tulostensa asemaan kaikkien alan tutkimustulosten joukossa. Kuten kliinisissä tutkimuksissa myös prekliinisissä töissä kansainvälinen yhteistyö on melkeinpä sääntö.

* Suomen Parkinson-Säätiö on tukenut tutkimusta.

22.1.2020

Pekka T. Männistö, Farmakologian ja lääkekehityksen professori (emer.)

 

Viitteet

1: Mahato AK, Kopra J, Renko JM, Visnapuu T, Korhonen I, Pulkkinen N, Bespalov, MM, Domanskyi A, Ronken E, Piepponen TP, Voutilainen MH, Tuominen RK, Karelson M, Sidorova YA, Saarma M. Glial cell line-derived neurotrophic factor receptor REarranged during transfection agonist supports dopamine neurons in vitro and enhances dopamine release In Vivo. Mov Disord. 2019 Dec 16. doi: 10.1002/mds.27943. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31840869.

2: Lindahl M, Chalazonitis A, Palm E, Pakarinen E, Danilova T, Pham TD, Setlik W, Rao M, Võikar V, Huotari J, Kopra J, Andressoo JO, Piepponen PT, Airavaara M, Panhelainen A, Gershon MD, Saarma M. Cerebral dopamine neurotrophic

factor-deficiency leads to degeneration of enteric neurons and altered brain dopamine neuronal function in mice. Neurobiol Dis. 2020 Feb;134:104696. doi: 10.1016/j.nbd.2019.104696. Epub 2019 Nov 26. PubMed PMID: 31783118.

3: Albert K, Renko JM, Mätlik K, Airavaara M, Voutilainen MH. Cerebral dopamine neurotrophic factor diffuses around the brainstem and does not undergo anterograde transport after Injection to the Substantia nigra. Front Neurosci.

2019 Jun 11;13:590. doi: 10.3389/fnins.2019.00590. eCollection 2019. PubMed PMID: 31244598; PubMed Central PMCID: PMC6580362.

4: Galli E, Lindholm P, Kontturi LS, Saarma M, Urtti A, Yliperttula M. Characterization of CDNF-Secreting ARPE-19 cell clones for encapsulated cell therapy. Cell Transplant. 2019 Apr;28(4):413-424. doi: 10.1177/0963689719827943.

Epub 2019 Mar 6. PubMed PMID: 30841717; PubMed Central PMCID: PMC6628564.

5: Pöyhönen S, Er S, Domanskyi A, Airavaara M. Effects of Neurotrophic Factors in Glial Cells in the Central Nervous System: Expression and Properties in Neurodegeneration and Injury. Front Physiol. 2019 Apr 26;10:486. doi:

10.3389/fphys.2019.00486. eCollection 2019. Review. PubMed PMID: 31105589; PubMed Central PMCID: PMC6499070.

6: Albert K, Airavaara M. Neuroprotective and reparative effects of endoplasmic reticulum luminal proteins - mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor and cerebral dopamine neurotrophic factor. Croat Med J. 2019 Apr 30;60(2):99-108. PubMed PMID: 31044581; PubMed Central PMCID: PMC6509620.

7: Sidorova YA, Volcho KP, Salakhutdinov NF. Neuroregeneration in Parkinson's Disease: From Proteins to Small Molecules. Curr Neuropharmacol. 2019;17(3):268-287. doi: 10.2174/1570159X16666180905094123. Review. PubMed PMID: 30182859; PubMed Central PMCID: PMC6425072.

8: Albert K, Voutilainen MH, Domanskyi A, Piepponen TP, Ahola S, Tuominen RK, Richie C, Harvey BK, Airavaara M. Downregulation of tyrosine hydroxylase phenotype after AAV injection above substantia nigra: Caution in experimental models of Parkinson's disease. J Neurosci Res. 2019 Mar;97(3):346-361. doi: 10.1002/jnr.24363. Epub 2018 Dec 12. PubMed PMID: 30548446.

9: Svarcbahs R, Jäntti M, Kilpeläinen T, Julku UH, Urvas L, Kivioja S, Norrbacka S, Myöhänen TT. Prolyl oligopeptidase inhibition activates autophagy via protein phosphatase 2A. Pharmacol Res. 2019 Nov 20;151:104558. doi: 10.1016/j.phrs.2019.104558. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31759088.

10: Kilpeläinen TP, Tyni JK, Lahtela-Kakkonen MK, Eteläinen TS, Myöhänen TT, Wallén EAA. Tetrazole as a replacement of the electrophilic group in characteristic prolyl oligopeptidase Inhibitors. ACS Med Chem Lett. 2019 Nov 11;10(12):1635-1640. doi: 10.1021/acsmedchemlett.9b00394. eCollection 2019 Dec 12. PubMed PMID: 31857839; PubMed Central PMCID: PMC6912865.

11: Norrbacka S, Lindholm D, Myöhänen TT. Prolyl oligopeptidase inhibition reduces PolyQ aggregation and improves cell viability in cellular model of Huntington's disease. J Cell Mol Med. 2019 Dec;23(12):8511-8515. doi: 10.1111/jcmm.14675. Epub 2019 Sep 29. PubMed PMID: 31565846; PubMed Central PMCID: PMC6850970

12: Huhtala T, Poutiainen P, Rytkönen J, Lehtimäki K, Parkkari T, Kasanen I, Airaksinen AJ, Koivula T, Sweeney P, Kontkanen O, Wityak J, Dominiquez C, Park LC. Improved synthesis of [18F] fallypride and characterization of a Huntington's disease mouse model, zQ175DN KI, using longitudinal PET imaging of D2/D3 receptors.

EJNMMI Radiopharm Chem. 2019 Aug 5;4(1):20. doi: 10.1186/s41181-019-0071-6

13: Natunen TA, Gynther M, Rostalski H, Jaako K, Jalkanen AJ. Extracellular prolyl oligopeptidase derived from activated microglia is a potential neuroprotection target. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019 Jan;124(1):40-49. doi:

10.1111/bcpt.13094. Epub 2018 Aug 14. PubMed PMID: 29998529

14: Kilpeläinen T, Julku UH, Svarcbahs R, Myöhänen TT. Behavioural and dopaminergic changes in double mutated human A30P*A53T alpha-synuclein transgenic mouse model of Parkinson´s disease. Sci Rep. 2019 Nov 22;9(1):17382. doi: 10.1038/s41598-019-54034-z. PubMed PMID: 31758049; PubMed Central PMCID: PMC6874660.

15: Svarcbahs R, Julku U, Kilpeläinen T, Kyyrö M, Jäntti M, Myöhänen TT. New tricks of prolyl oligopeptidase inhibitors - A common drug therapy for several neurodegenerative diseases. Biochem Pharmacol. 2019 Mar;161:113-120. doi:

10.1016/j.bcp.2019.01.013. Epub 2019 Jan 17. Review. PubMed PMID: 30660495.

16: Konovalova J, Gerasymchuk D, Parkkinen I, Chmielarz P, Domanskyi A. Interplay between MicroRNAs and Oxidative Stress in Neurodegenerative Diseases. Int J Mol Sci. 2019 Nov 30;20(23). pii: E6055. doi: 10.3390/ijms20236055. Review. PubMed PMID: 31801298; PubMed Central PMCID: PMC6929013.

17: Huotarinen A, Leino S, Tuominen RK, Laakso A. Rat subthalamic stimulation: Evaluating stimulation-induced dyskinesias, choosing stimulation currents and evaluating the anti-akinetic effect in the cylinder test. MethodsX. 2019 Oct 14;6:2384-2395. doi: 10.1016/j.mex.2019.10.012. eCollection 2019. PubMed PMID: 31681539; PubMed Central PMCID: PMC6818350.

18: Postila PA, Róg T. A Perspective: Active Role of Lipids in Neurotransmitter Dynamics. Mol Neurobiol. 2019 Oct 8. doi: 10.1007/s12035-019-01775-7. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 31595461.

19: Jokinen EM, Postila PA, Ahinko M, Niinivehmas S, Pentikäinen OT. Fragment- and negative image-based screening of phosphodiesterase 10A inhibitors. Chem Biol Drug Des. 2019 Oct;94(4):1799-1812. doi: 10.1111/cbdd.13584. Epub 2019 Jul 19.PubMed PMID: 31260165

20: Lehtonen Š, Sonninen TM, Wojciechowski S, Goldsteins G, Koistinaho J. Dysfunction of Cellular Proteostasis in Parkinson's Disease. Front Neurosci. 2019 May 10;13:457. doi: 10.3389/fnins.2019.00457. eCollection 2019. Review. PubMed PMID: 31133790; PubMed Central PMCID: PMC6524622.

21: Oksanen M, Lehtonen S, Jaronen M, Goldsteins G, Hämäläinen RH, Koistinaho J. Astrocyte alterations in neurodegenerative pathologies and their modeling in human induced pluripotent stem cell platforms. Cell Mol Life Sci. 2019 Jul;76(14):2739-2760. doi: 10.1007/s00018-019-03111-7. Epub 2019 Apr 23. Review. PubMed PMID: 31016348; PubMed Central PMCID: PMC6588647.

22: Zhurakovskaya E, Leikas J, Pirttimäki T, Casas Mon F, Gynther M, Aliev R, Rantamäki T, Tanila H, Forsberg MM, Gröhn O, Paasonen J, Jalkanen AJ. Sleep-state dependent alterations in brain functional under urethane anesthesia in a rat model of early-stage Parkinson's disease. eNeuro. 2019 Feb 26;6(1). pii: ENEURO.0456-18.2019. doi: 10.1523/ENEURO.0456-18.2019. eCollection 2019 Jan-Feb. PubMed PMID: 30838323; PubMed Central PMCID: PMC6399428.

23: Brodski C, Blaess S, Partanen J, Prakash N. Crosstalk of intercellular signaling pathways in the generation of midbrain dopaminergic neurons In vivo and from stem cells. J Dev Biol. 2019 Jan 15;7(1). pii: E3. doi: 10.3390/jdb7010003. Review. PubMed PMID: 30650592; PubMed Central PMCID: PMC6473842.

24: Asser A, Hikima A, Raki M, Bergström K, Rose S, Juurmaa J, Krispin V, Muldmaa M, Lilles S, Rätsep H, Jenner P, Kõks S, Männistö PT, Taba P. Subacute administration of both methcathinone and manganese causes basal ganglia damage in mice resembling that in methcathinone abusers. J Neural Transm (Vienna). 2019 Nov 30. doi: 10.1007/s00702-019-02110-z. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31786692.