Tekstin koko

Kuuloärsyke avuksi Parkinsonin tautiin liittyvissä kävelyvaikeuksissa

Kävelyn hitaus, askelten lyheneminen ja askelluksen jähmettyminen (engl. freezing) ovat Parkinsonin tautiin kuuluvia, tahdonalaisten liikkeiden säätelyyn liittyviä ongelmia. Kävelyn alkaminen voi viivästyä jalkojen “liimautuessa” lattiaan. Kävely voi myös yllättäen vaikeutua lähellä seinää tai kapeissa paikoissa, esimerkiksi oviaukoissa.

Erilaiset laitteet ja ärsykkeet monasti auttavat. On esimerkiksi tiedetty jo vuosikymmeniä, että askellus on helpompaa jonkin esteen yli. Siksi sairaaloiden lattiaan maalattiin aikanaan poikkiviivoja, ruutuja ja jopa jalanjälkiä. Yhtä lailla on tiedetty jo kauan, että askellus paranee ja rytmittyy ääniärsykkeellä; potilaita on mm. kehotettu laskemaan ääneen “yksi-kaksi-yksi-kaksi”. Ääniärsykkeen käytön hyödyllisyydestä kävelyn helpottamiseksi on varmistuttu aikanaan mm. metronomia käyttävin tutkimuksin (Rochester ym., 2009; Harro ym., 2014). Nämä toimintatavat lienevät kuitenkin käyttökelpoisia vain kotosalla. Mukana kuljetettavaa käytännöllistä laitetta ei ole toistaiseksi kehitetty.

Yllä mainittuja ilmiötä on toki muutoin hyödynnetty kävelyn helpottamisessa. On mm. kehitetty erilaisia apulaitteita, joilla lattiaan jalkojen eteen voi “maalata” poikkiviivan esimerkiksi laservalolla. Yksinkertaisin lienee laservalolla varustettu kävelykeppi (http://www.attainability.co.uk/lasercane-walking-stick).

Vastikään on kerrottu (Lopez ym, 2013), että Espanjassa on kehitetty aiempia apuvälineitä huomaamattomampi, lähinnä aurinkolaseja muistuttava laite nimeltä Listenmee (kuva 1). Laite tuottaa ja välittää korviin rytmistä ääniärsykettä. Lopez työtovereineen tutkivat Saksassa kymmenen Parkinsonin tautia sairastavan, keskimäärin 65-vuotiaan henkilön kävelyä Listenmee laitteella ilman ääniärsykettä ja ärsykkeen kanssa. Kävelyn selvitys perustui mm. videoidun kävelyn tietokoneanalyysiin. Potilaiden sairaus oli varsin pitkälle edennyt; viidelle oli aikaisemmin asennettu aivostimulaattori. He kärsivät erimuotoisista kävelyvaikeuksista: osalla oli kävelyn jähmettymistä, vaikeutta aloittaa askellus, kaatumisia ja kääntymisen vaikeutta.

Kuuloärsykkeitä käytettäessä kaikkien potilaiden kävelykyky parani. Eroja eri oireryhmien välillä ei havaittu esimerkiksi verrattaessa jähmettymisistä kärsiviä potilaita niihin, joilla jähmettymisiä ei ollut esiintynyt aiemminkaan. Tutkimuksen loputtua jokainen potilas halusi jatkaa laitteen käyttöä. Laite on kaupallisesti saatavissa (ainakin osoitteesta www.brainmee.com). Henkilökohtaista kokemusta laitteen hyödystä itselläni ei ole.

30.1.2014

Heikki Teräväinen
professori h.c.

Kirjallisuutta

Harro CC, Shoemaker MJ, Frey OJ ym. The effects of speed-dependent treadmill training and rhythmic auditory-cued overground walking on gait function and fall risk in individuals with idiopathic Parkinson's disease: A randomized controlled trial. NeuroRehabilitation. 2014 Jan 28. [Epub ahead of print]

Lopez W.O.C, Martinez JAE, Higuera CAE. Movement disorders 2013;28:2056.
Rochester L, Burn DJ, Woods G ym. Does auditory rhythmical cueing improve gait in people with Parkinson's disease and cognitive impairment? A feasibility study. Mov Disord. 2009;24:839-45

Kuva 1


Listenmee-laite