Tekstin koko

Parkinsonin tauti, ihotutkimus

Dos. Kari Murros kollegoineen HUS:n Jorvin sairaalan neurologian osastolta yhteistyössä Helsingin yliopiston geotieteiden laitoksen, Aalto-yliopiston sekä saksalaisen ja ranskalaisen kollegan kanssa tutki ihon pienten rautaoksidihiukkasten (magnetiitti/maghemiitti nanopartikkelit) esiintymistä Parkinson-potilaiden ja terveiden ihmisten ihossa (21*). Kaulan ihonäytteet otettiin 10 Parkinson-potilaalta ja 10 terveeltä henkilöltä. Analysointiin käytettiin magnetometriä, elektronimikroskooppia ja spektroskooppisia tekniikoita. Magnetiittipartikkeleita tavattiin sekä potilaiden että terveiden ihonäytteissä eikä niiden määrässä havaittu merkittävää eroa ryhmien välillä. Ryhmien välillä oli eroja, kun magneettinen mittaus tehtiin 50 Kelvin-asteen lämpötilassa.

Kyseessä lienee ensimmäinen maailmassa tästä aiheesta tehty tutkimus Parkinson-potilailla eikä ylipäätänsä ihon magnetiittitutkimuksia ole aiemmin suoritettu. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että magnetiittipartikkeleita on mm. aivoissa, sydämessä, maksassa ja pernassa. Kysymys siitä, onko ihon magnetiitilla jotain merkitystä Parkinsonin taudin synnyssä jää vielä tämän tutkimuksen jälkeen avoimeksi.