Tekstin koko

Parkinsonin tauti, kotiseuranta

Erilaisten henkilökohtaisten elektronisten laitteiden määrä on koko ajan kasvussa. Näiden käyttöä Parkinson taudissa tutkitaan myös paljon, koska ne mahdollistaisivat mm. potilaan tautitilanteen seuraamisen kotioloissa pitkäaikaisesti. Suomalaiset tutkijat näyttäisivät olevan hyvin kehityksessä mukana. Oululainen tutkijaryhmä julkaisi älypuhelinsovelluksen (STOP), jolla seurataan käden vapinaa ja lääkkeiden ottoa (19*). Sovellus toimii sekä Android- että iPhone-puhelimissa. Puhelinta pidetään kämmenellä ja samalla pelataan peliä, jossa pallo pyritään pitämään puhelimen näytöllä renkaan sisällä. Puhelin rekisteröi käden liikkeitä ja siten voidaan selvittää vapinan määrä. Sovelluksessa rekisteröidään myös lääkityksen ajankohta ja potilaan oma arvio voinnistaan. Puhelin hälyttää päivän aikana neljästi, kun on aika rekisteröidä tietoja ja pelata. Pilottitutkimuksessa oli mukana 13 suomalaista ja englantilaista potilasta, jotka käyttivät sovellusta kuukauden ajan. Tässä julkaisussa on alustavia tuloksia potilaiden lääkkeiden käytöstä ja pelaamisen suorittamisesta ja vapinan esiintymisestä.

Eräs ongelma tällaisen sovelluksen käytössä on se, kuinka kauan potilaalla riittää motivaatiota käyttää sitä. Toinen ongelma on, että sovellus mittaa motorisista oireista lähinnä vain vapinaa ja senkin kohdalla jää epäily, mittaako sovellus lainkaan lepovapinaa, vaan vain kannatusvapinaa. Varmasti tämä pilottitutkimus antaa viitteitä, miten sovellusta voisi kehittää.

Tamperelainen tutkijaryhmä yhdessä porilaisten neurologien kanssa on kehittänyt elektronisen systeemin, jolla pyritään mittaamaan pitkäaikaisesti Parkinson-potilaiden kävelyn muutoksia päivän aikana (20). Julkaistu artikkeli kuvaa lähinnä tutkimuksen suunnitelmaa. Järjestelmään kuuluu älypuhelin (Nokia 6), ranneke (Suunto Movesense) sekä sensoreilla varustettu pohjallinen jalkaan (Forcit smart insole). Lisäksi potilaat kirjaavat lääkkeiden ottonsa. Älypuhelin on vyöpussissa lantion korkeudella ja sitä käytetään kotioloissa 3 päivän ajan päiväsaikaan. Ranneke on kiinnitettynä potilaaseen vain vastaanottokäynnin aikana, kun hänelle tehdään kliinistä tutkimusta. Samoin pohjallista käytetään vastaanoton yhteydessä, mutta sitä testattiin myös muutamalla potilaalla kotioloissa. Jatkossa pyritään siihen, että myös ranneke ja pohjallinen olisivat käytössä kotioloissa. Laitteisto on yhteydessä langattomasti toisiinsa ja kerätty tieto siirtyy puhelimelta palvelintietokoneelle. Julkaisun mukaan järjestelmää on testattu 66 Parkinson-potilaalla ja 37 kontrollihenkilöllä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tämä järjestelmä pystynee antamaan monipuolisesti tietoa kävelykyvystä tai motoriikasta ja sen muutoksista päivän aikana ja lääkityksen vaikutuksesta ja voi auttaa potilaan hoidon suunnittelussa. Voisi soveltua myös lääketutkimuksiin.