Tekstin koko

Parkinsonin tauti, lääketutkimukset

Vuonna 2019 näyttää julkaistun vain yksi lääketutkimus, jossa oli mukana suomalaisia tutkijoita lääketehdas Orionista (15). Tämä on valitettavan vähän verrattuna moniin aiempiin vuosiin ja kuvastanee lääketutkimusten vähentymistä Suomessa. Viitatussa tutkimuksessa selvitettiin karbidopan annoksen lisäyksen merkitystä Parkinsonin taudin oireisiin.

Kyseessä oli kontrolloitu kaksoissokea vaihtovuoroinen tutkimus, jossa 117 potilasta oli jaettu kolmeen ryhmään, joista yksi sai normaalia levodopa/karbidopa/entakaponia (karbidopaa ¼ levodopan annoksesta), yksi ryhmä sai 65 mg karbidopaa yhdessä levodopan ja entakaponin kanssa, ja yksi ryhmä sai 105 mg karbidopaa levodopan ja entakaponin kanssa. Lääkitystä vaihdettiin neljän viikon välein. Tutkimuksessa selvitettiin myös COMT genotyypin vaikutusta lääkityksen tehoon. Karbidopan annoksen suurentaminen vähensi potilaiden päivittäistä off-aikaa ja vastaavasti lisäsi on-aikaa. 105 mg oli joissakin mutta ei kaikissa analyyseissä tehokkaampi kuin 65 mg. Korkeaan COMT-aktiivisuuteen kuuluvat potilaat (n. 77% potilaista) hyötyivät enemmän karbidopan lisäyksestä kuin matalaan aktiivisuusryhmään kuuluneet.

Tämän (ja eräiden muidenkin) tutkimusten perusteella karbidopan annosta suhteessa levodopaan ja entakaponiin kannattaisi lisätä.