Tekstin koko

Juhla-apuraha 20 vuotta

 

Apurahatoimintaa 20 vuotta

Tämä keräys on päättynyt.

2017 oli Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja myös Parkinson-säätiölle rajapyykki - säätiö oli silloin jakanut apurahoja liikehäiriösairauksien tieteelliseen tutkimukseen 20 vuotena yhteensä yli miljoona euroa.

Säätiöllä oli Poliisihallituksen 18.8.2015 myöntämä rahankeräyslupa POL-2015-6206 ajalle 1.1.2016 - 31.12.2017 alueena Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Keräyksen tuotto 20 185 euroa jaetaan kokonaisuudessaan keväällä 2018 yhtenä tai useampana apurahana. Tuotto vastaa noin vuoden työskentelyapurahaa. Lämmin kiitos tuestanne.

Kiitämme keräykseen lahjoittaneita:

  • Finnferries, Neste Oyj, Wärtsilä Oyj ja Abbvie Finance B.V.
  • Paavo Haapasaaren, Kauko Rajasen, Pertti Metson, Urho Wikströmin, Anne-Marie Kankaanrannan ja Stig Stenholmin muistokukkakeräykset,
  • Pirkko ja Pekka Männistön merkkipäiväkukat,
  • Esa ja Nina Aalto, Christian Andersson, Ahti ja Helka Eqvist, Heli Heikkilä, Minna Härkönen, Marjukka Iitti, Erik Jungell, Robert ja Marie Karlsson, Jorma Kaskela, Marianne Koski, Milja Kungas, Jenni Lipponen, Pekka, Pirkko ja Kimmo Pullinen, Stefan Richter, Rauni Räisänen, Liisa Sirkkola, Carl Sjöblom, Sera Syvänen, Paavo Tolvanen, Pekka Torppi, Matti Vesala sekä Klas Åström.

Muistokukkakeräyksiin osallistuneiden nimet on toimitettu niille omaisille, joiden yhteystiedot olemme saaneet.

Keräyssumma on 31.12.2017 mennessä 20 185 euroa. Kiitos lahjoituksestanne! Säätiö on 5.3.2018 myöntänyt keräyssumman kokonaisuudessaan väitöskirjatutkijoille. Saajat julkistetaan 14.4.2018.

 Uusi keräys on alkanut 1.1.2018. Keräystilit ovat samat.

Verovähennysoikeus: Säätiö on nimetty vuosiksi 2014 - 2018 sellaiseksi tuloverolain tarkoittamaksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 - 50 000 euron lahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tuloverotuksessaan. Verohallituksen päätös A3/3570/2013.

Päivitetty 8.4.2018