Tekstin koko

Lahjoita apurahatunteja

Vuonna 2018 apurahalla tutkimustyötä tekevän verovapaa kuukausiapuraha on tarkalleen 1 709,37 euroa. Apurahatyötunnin arvoksi voidaan siis laskea noin 11 euroa. Säätiö kampanjoi 2018 - 2019 apurahatyötuntien lahjoittamisen puolesta.

Viimeaikainen lääkekehitys on mahdollistanut sen, että lääkkeiden avulla Parkinsonin tauti pysyy hallinnassa melko pitkään. Sairauden syytä ei kuitenkaan ole vielä pystytty todentamaan ja näin ollen taudin ehkäiseminen tai parantaminen on mahdotonta. Siksi panostus tieteelliseen tutkimukseen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme on saada liikehäiriötutkimus kiinnostavaksi tieteenalaksi nuorten tutkijoiden piirissä.

Keräyksellä saadut varat myönnetään vuoden 2020 apurahahaussa eettisen toimikunnan luvan saaneelle, yhteen tai useampaan, tieteelliset kriteerit omaavaan liikehäiriötutkimukseen painottaen nuoria väitöskirjaansa tekeviä tutkijoita. Toiveenamme on saada kokoon 25 000 euroa, mikä merkitsee vuoden työskentelyapurahaa.

Säätiön lahjoitustilit keräykselle

Säätiöllä on Poliisihallituksen 1.9.2017 myöntämä rahankeräyslupa RA/2017/835 ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019 koko maahan lukuunottamatta Ahvenanmaata. Tämä keräys on päättynyt 31.12.2019. Uusi keräyslupa on myönnetty 9.1.2020.

Säätiön vastaanotti lahjoituksia 1.1.2018 - 31.12.2019 yhteensä 29 214 euroa.
Tutkimustunteja kertyi 2 656 ja tavoitteemme vuoden työskentelyapurahasta on saavutetttu!

Kiitos lahjoittajille

  • Robin Hackmanin, Salme Hautalan, Reijo Junnilan, Mirja "Mimmi" Suutarin ja Dagar Broströmin muistokukat
  • Matti Kujalan 80-vuotismerkkipäivälahjoitus
  • Luca Balac, Satu Eskelinen, Marjukka Iitti, Erik Jungell, Terttu Järviö, Matti Huuskonen, Jarkko Kilponen, Pentti Kosonen, Kirsti Kujala, Oskari Petas, Jean Rasmussen, Kaisa Siven, Mika Wielert ja Matti Vesala
  • MotionVolt Games Oy ja VP-Logistics Oy

Yrityslahjoitukset: Säätiö on nimetty vuosiksi 2019 - 2023 sellaiseksi tuloverolain tarkoittamaksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 - 50 000 euron lahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tuloverotuksessaan. Verohallituksen 20.6.2018 päätös P0018757607.

Suomen Parkinson-säätiö on potilaan testamenttivaroin, Suomen Parkinson-liiton toimesta perustettu apurahasäätiö, joka jakaa tieteelliseen liikehäiriötutkimukseen apurahoja. Säätiön toiminnan kohde on kapea, sillä Suomessa sairastaa runsaat 15 000 henkilöä Parkinsonin tautia ja muita vastaavia liikehäiriösairauksia. Omaiset mukaan lukien tämä koskettaa ainakin 50 000 ihmistä. Harvinaisten sairauksien osalta tutkimushankkeita on vain vähän, jos lainkaan. Säätiön apurahoin on käynnistetty mm. Wilsonin ja Huntingtonin taudin sekä dystonian tutkimusta.

Päivitetty 9.1.2020