Tekstin koko

10. 2000-luku

2000-luku on tuonut mukanaan vielä levodopan erään uuden tulemisen, nimittäin sen jatkuvan infuusion ohutsuoleen kannettavan pumpun avulla mahaan tehdyn avanteen kautta (PEG). Tämän geelimäisen levodopan (Duodopa, markkinoille v. 2005) avulla saavutetaan varsin tasaiset veripitoisuudet ja sillä tavoin pitkään sairastaneiden potilaiden tilanvaihteluja ja tahattomia liikkeitä voidaan vähentää [61]. Tämä hoito on pääosin kehitetty Uppsalassa prof. Sten-Magnus Aquiloniuksen ja dos. Dag Nyholmin johdolla. Hoito on varsin kallista ja teknisesti myös aika vaativaa ja siten soveltuu vain tarkoin harkituille potilaille [62]. Muista hoidoista mainittakoon apomorfiinin ihonalainen käyttö vaikeissa Parkinsonin oireissa. Sitä voidaan antaa jatkuvana infuusiona (myyntilupa 2015) tai yksittäisinä pistoksina ihon alle (myyntilupa 2012) [62]. Yksittäinen pistos vaikuttaa hyvin nopeasti, mutta vain noin tunnin verran. Siihen voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua, jota estämään voidaan käyttää domperidonia.

2000-luvun alkupuolella aloitettiin hermon kasvutekijöiden vaikutusten tutkiminen Parkinsonin taudissa. Hermon kasvutekijät ovat valkuaisaineita, joita tarvitaan hermoston kehityksessä, mutta myös myöhemmin hermosolujen elossa pidossa. Eläintutkimuksissa havaittiin, että GDNF-niminen kasvutekijä on tärkeä dopamiini-solujen elossa pidossa. Sitä ruiskutettiin pumpun avulla Parkinson-potilaiden tyvitumakkeisiin ja alustavat tutkimukset osoittivat, että siitä on hyötyä [63]. Kuitenkin kontrolloiduissa tutkimuksissa tulokset olivat kyseenalaiset ja tutkimukset tämän aineen kohdalta lopetettiin [64].

Neurturin on GDNF:n kaltainen toinen kasvutekijä, jota on kokeiltu Parkinson-potilailla viemällä aivoihin virusvektorin avulla sitä tuottava geeni, mutta selvää hyötyä ei siitä ole toistaiseksi saatu [65]. Helsingin yliopiston prof. Maart Saarman ryhmä on tutkimassa CDNF-nimistä kasvutekijää, josta on saatu Parkinsonin taudin eläinmalleissa lupaavia tuloksia [66]. Ihmiskokeet on tarkoitus alkaa vuonna 2017.

Uutena Parkinson-lääkkeenä on tullut opikaponi (myyntilupa 2016), joka on COMT-estäjä, kuten aiemmin mainitus entakaponi ja tolkaponi [67]. Se poikkeaa anostelussaan aiemmista, koska sitä otetaan vain yksi tabletti iltaisin. Toinen 2010-luvulla markkinoille hyväksytty lääke on safinamidi (myyntilupa 2015), joka on pääasiallisesti MAO B-estäjä, kuten jo markkinoilla olevat selegiliini ja rasagiliini [68].

<< takaisin taudin historia -valikkoon