Tekstin koko

Julkaisut ja artikkelit

2012

 • Joutsa J, Martikainen K, Niemelä S, Johansson J, Forsback S, Rinne J, Kaasinen V. Increased medial orbitofrontal [18F]fluorodopa uptake in Parkinsonian impulse control disorders. Mov Disord 2012;27:778-82. Published online 2012 Feb 5.wileyonlinelibrary.com. DOI: 10.1002/mds.24941
 • Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Voon V, Kaasinen V. Impulse control disorders and depression in Finnish patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2012;18:155-160. Published online 2011 Oct 7.doi:10.1016/j.parkreldis.2011.09.007
 • Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Kaasinen V. Effect of dopamine agonist dose and gender on the prognosis of impulse control disorders in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2012; 18:1079-1083.
  Kongressiabstraktit
 • CERAD verbal memory performances in Parkinson’s disease: effect of functional decline. Karrasch M, Laatu S, Martikainen K, Marttila R. 8th International Congress on Mental Dysfunction & Other Non-Motor Features in Parkinson’s Disease & Related Disorders, Berlin 2012
 • The effect of treatment on the balance in cervical dystonia. Martikainen K, Silvoniemi P, Marttila R.The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.
 • Dose-dependent effect of dopamine agonists on impulse control disorders in Parkinson’s disease: A longitudinal study. Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Kaasinen V. The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.
 • Parkinson’s disease patients in institutionalized care. Keränen T, Keränen P, Martikainen K.K., Marttila R.J. The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.
 • Effects of RLS on quality of life on patients with Parkinson’s disease. Ylikoski A, Martikainen K, Partinen M. Oral presentation (Ylikoski A and Partinen M) European Restless Legs Syndrome Study Group 12. Annual Meeting, 14th- 15th December 2012, Munich, Germany
   

2011

 • Multidisciplinary evaluation in dystonia rehabilitation: Implementation of recommendations. Kinos S, Martikainen K, Marttila R. 5th International Dystonia Symposium Barcelona, 22.10.2011 (posteriesitys).
 • Seurantatutkimus moniammatillisen kuntoutustyöryhmän tekemien suositusten toteutumisesta Parkinson-potilailla. Kinos S, Martikainen K, Marttila R. Kuntoutus 2011 (4):18-28.
 • Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Voon V, Kaasinen V. Impulse control disorders and depression in Finnish patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. Published online 2011 Oct 7.doi:10.1016/j.parkreldis.2011.09.007.
 • Joutsa J, Martikainen K, Niemelä S, Johansson J, Forsback S, Rinne J, Kaasinen V. Increased medial orbitofrontal [18F]fluorodopa uptake in Parkinsonian impulse control disorders. Hyväksytty julkaistavaksi Movement Disorders 6.12.2011.

2010

 • Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ. Working capacity and cervical dystonia. Parkinsonism and Related Disorders 2010;16:215-217 / 2009. doi:10.1016/j.parkreldis.2009.07.006
 • Speech difficulties in Parkinson’s disease need more attention. K.K. Martikainen, R.J. Marttila. Mov Disord 2010;25 (Suppl.2): S359. Fourteenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 13-17, 2010, Buenos Aires, Argentina
 • ”Kuntoutuskurssin kehittäminen – kehittämiskohteena Suomen Parkinson-liiton ryhmäkuntoutus” Turun Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö (YAMK), Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010,fysioterapeutti Ulla Ehrlund

2009

 • Piia Nykopp: Parkinsonin tautia sairastavien laitoshoito Turun kaupungissa. Syventävien opintojen kirjallinen työ. Kliininen laitos/Lääket.tdk, Neurologia. Kevätlukukausi 2009
 • Cervical dystonia reduces working capacity. K.K.Martikainen, T.H.Luukkaala, R.J.Marttila. Mov Disord 2009;24 /Suppl. 1, S97. Abstracts of The Movement Disorder Society’s Thirteenth International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, June 7- June 11,2009, Paris, France.
 • Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ. Working capacity and cervical dystonia. Parkinsonism and Related Disorders 2009. doi:10.1016/j.parkreldis.2009.07.006
 • Katri Tuuha, Toimintataitojen yhteys kognitiivisin valmiuksiin Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä. Toimintaterapian Pro Gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos, kevät 2009
 • Johanna Asukas ja Marianne Himberg: Lenkkikaverina herra Parkinson – Fysioterapeuttisella harjoittelulla aikaansaadut muutokset vastasairastuneen Parkinson-potilaan kävelyssä

2008

 • Emmi Henriksson, Tove Karlsson ja Lotta Kauhanen: Parkinson-potilaan motoristen tilanvaihteluiden vaikutus toimintakykyyn ja kävelyyn
 • Martikainen K, Marttila R. Dystoniapotilas ja työ. Parkinson postia 3/2008:18-20.
 • Anniina Aalto, Anna-Kaisa Mamia ja Tytti Nurminen: Ohjattu ja ohjeistettu tasapainoharjoittelu Parkinson-potilailla.
 • Johanna Asukas ja Marianne Himberg: Lenkkikaverina herra Parkinson – Fysioterapeuttisella harjoittelulla aikaansaadut muutokset vastasairastuneen Parkinson-potilaan kävelyssä

2007

 • Martikainen K, Luukkaala T, Marttila R. Työikäinen Parkinson-potilas. Suom Lääkäril 2007;62:389-393.
 • Martikainen K, Marttila R. Parkinsonin tauti työiässä. Parkinson postia 3/2007: 29-30.
 • Emmi Innilä, Saija Lindstedt: Fysioterapeuttisen harjoittelun vaikutus Parkinson potilaan asennonhallintaan ja liikkumiskykyyn
 • Erja Kannisto, Henrietta Rostén: Tasapaino servikaalista dystoniaa sairastavilla
   

2006

 • Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ. : Parkinson’s disease and working capacity. Mov Disord 2006;21:2187-2191