Tekstin koko

Apurahakeräyksen tuotto tuplaantui odotuksista

Vuoden 2020 apurahankeräykselle säätiö asetti kohtuullisen tavoitteen 10 000 euroa, joka pandemian vuonna 2020 lähes tuplaantui. Säätiö on kiitollinen saamistaan lahjoituksista, jotka myönnetään täysimääräisesti apurahoina.

Nyt saatu keräysapuraha 19 502 euroa myönnetään eettisen toimikunnan luvan saaneelle, yhteen tai useampaan, tieteelliset kriteerit omaavaan liikehäiriötutkimukseen painottaen nuoria väitöskirjaansa tekeviä tutkijoita. Apurahahaku on tammikuussa 2021 ja päätökset julkistetaan Parkinsonviikolla huhtikuussa 2021.

Säätiöllä oli vuoden 2020 keräykseen vanhan lain mukainen Poliisihallituksen 9.1.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/16  ajalle 9.1.2020 - 31.12.2020 alueena Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Keräykseen lahjoitettiin yhteensä 19 502  euroa (31.12.2020). Saaduilla lahjoituksilla säätiö voi myöntää lähes vuodeksi työskentyapurahaa. Suurkiitos!

Säätiö kiittää lahjoittajia:

  • Jarmo Alajoutsijärven, Ossi Collinin, Krister Hallbäckin, Pirkko Rahkolan, Aulis Ruotsalaisen, Reino Vainion ja Matti Varhon muistokukkalahjoitukset
  • Ismo Glans, Anna-Kaisa Hiltunen, Marjukka Iitti, Erik Jungell, Emilia Lerche, Sirpa Lusminki Jensen, Oskari Petas, Pirkko Siukonen ja Matti Vesala.
  • Ernst & Young Oy 1 000 euroa yhteisölahjoittajana Hallbäckin muistokukkalahjoitukseen
  • MotionVoltGames Oy yhteisölahjoitus 5 000 euroa
  • kiitos myös niille lahjoittajille, jotka eivät halua nimensä julkaisua.

Vuosittaiset keräykset jatkuvat ja keräysapurahat tulevat jakoon vuosittain

Rahankeräyslaki muuttui viime vuonna ja jatkossa rahankeräyslupa on voimassa toistaiseksi ja keräysluvan haltijat tekevätt vuosittain tilityksen valvojalle tilintarkastajan lausunnon kera. Säätiön saamat keräyslahjoitukset jaetaan apurahoina aina seuraavan vuoden apurahahaun perusteella.

Poliisihallitus on 16.12.2020 myöntänyt säätiölle rahankeräysluvan RA/2020/1629 alkaen 1.1.2021 toistaiseksi.

Säätiön lahjoitustili keräykselle

Lahjoitustili Osuuspankki  FI19 5710 0420 2778 32, OKOYFIHH

Viestikenttään voitte kirjoittaa lahjoittajan nimen, niin se julkaistaan viestinnässämme.

Katso miten keräyssumma karttuu täältä.

Yhteisölahjoitukset

Suomen Parkinson-säätiölle annettu lahjoitus on yhteisöille vähennyskelpoinen tuloverotuksessa, kun lahjoitus on määrältään 850 - 50 000 euroa.  Verohallituksen 20.6.2018 päätös nro P0018757607 [2] vuosiksi 2019 - 2023.

Suomen Parkinson-säätiö on potilaan testamenttivaroin, Suomen Parkinson-liiton toimesta perustettu apurahasäätiö, joka jakaa tieteelliseen liikehäiriötutkimukseen apurahoja. Apurahoja myönnetään vuosittain noin 100 000 euroa omaisuuden tuotosta. Harvinaisten sairauksien osalta tutkimushankkeita on vain vähän, jos lainkaan. Säätiön apurahoin on käynnistetty mm. Wilsonin ja Huntingtonin taudin sekä dystonian tutkimusta.

Päivitetty 4.1.2021