Tekstin koko

Säätiöpostia varainkeruuhengessä

Suomen Parkinson-säätiön kaksivuotinen apurahankeräys on päättymässä vuoden vaihteessa. Vielä voi tähän keräykseen lahjoittaa. Keräyksellä saadut varat myönnetään vuoden 2020 apurahahaussa eettisen toimikunnan luvan saaneelle, yhteen tai useampaan, tieteelliset kriteerit omaavaan liikehäiriötutkimukseen painottaen nuoria väitöskirjaansa tekeviä tutkijoita. Säätiön toiveena on aikaisempien keräysten tapaan saada kahdessa vuodessa kokoon noin 25 000 euroa, mikä merkitsee vuoden työskentelyapurahaa. Tavoitteesta on nyt saavutettu 18 814 euroa.

Suomessa sairastaa runsaat 15 000 henkilöä Parkinsonin tautia ja muita vastaavia liikehäiriösairauksia. Omaiset mukaan lukien tämä koskettaa ainakin 50 000 ihmistä. Lisäksi kymmenillä tuhansilla ihmisillä on lievempiä liikehäiriöoireita, kuten vapinaa. Väestön ikääntyessä sairastuneiden määrä kasvaa. Yhteiskunta toivoo, että ikäihmiset pysyisivät omatoimisina omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään, jolloin omaishoitajat ja perhe ottavat lisää vastuuta potilaasta.

Samaan aikaan valtion tuki yliopistollisissa sairaaloissa tehtävälle tutkimustyölle on hiipunut parin vuosikymmenen aikana 70 miljoonasta 15 miljoonaan vuoteen 2016 mennessä. Rahoituksen pieneneminen ei ole koskettanut pelkästään tutkijoita, vaan sen vaikutukset ovat ulottuneet myös potilaiden saamaan hoitoon ja tutkijoiden siirtymiseen ulkomaille. Lääketieteellistä tutkimusta tukevat säätiöt ovat huomattavilla lisäpanostuksilla kyenneet pitämään yliopistollisen kliinisen tutkimuksen käynnissä tästä huolimatta.

Suomen Parkinson-säätiö tukee apurahoin erityisesti kliinistä tutkimustyötä ja pyrkii saamaan liikehäiriötutkimuksen kiinnostavaksi tieteenalaksi myös nuorten tutkijoiden piirissä.  

Kunnioittavasti 

Suomen Parkinson-säätiö sr

Seppo Kaakkola, hallituksen puheenjohtaja, professori (h.c.)           

Säätiö on toimittanut kirjeen ja vuosikertomuksen 2018 joihinkin yrityksiin otannalla. Samalla toivomme tuovamme tietoa liikehäiriösairauksista päättäjien tietoon.

Tule Suomen Parkinson-säätiön tukijaksi ja lahjoita keräystilillemme

FI19 5710 0420 2778 32 (OKOYFIHH)

Säätiöllä on Poliisihallituksen 1.9.2017 myöntämä lupa RA/2017/835 ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019 alueena Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Keräystä ja tilitystä valvoo Poliisihallitus.Verohallituksen päätöksillä A3/3570/2013 ja P0018757607 ajalla 2014 – 2023 Suomen Parkinson-säätiölle tehdyn 850 - 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen saa toinen yhteisö vähentää tulostaan verotuksessa. Säätiön y-tunnus on 1568053-9. (www.vero.fi> Tietoa Verohallinnosta > Julkisuus ja tietosuoja > Verotuksen julkiset tiedot > Verohallinnon nimeämät lahjoituksen saajat (lahjoitusvähennys, TVL 57 §).

https://www.parkinsonsaatio.fi/auta-selvittamaan-mysteeri-tee-lahjoitus