Tekstin koko

Säätiöpostia varainkeruuhengessä

Suomessa sairastaa runsaat 16 000 henkilöä Parkinsonin tautia ja sen kaltaisia liikehäiriösairauksia. Kymmenillä tuhansilla ihmisillä on lievempiä liikehäiriöoireita, kuten vapinaa. Tämän lisäksi tulevat harvinaiset liikehäiriösairaudet, joiden tutkimusta on säätiö ainoana Suomessa viime vuosina tukenut. Väestön ikääntyessä sairastuneiden määrä kasvaa. Koronan myötä liikehäiriösairaiden kunto on heikentynyt, sillä mahdollisuus kuntoa ylläpitäviin liikuntapalveluihin on epidemian vuoksi rajoittunut.

Säätiörahoitusta tutkineen dosentti Allan Tiitan huomion mukaan valtion tuki yliopistollisissa sairaaloissa tehtävälle tutkimustyölle on hiipunut 1990-luvun lopulta tähän päivään mennessä vain viidennesosaan ja yksityisten säätiöiden merkitys tutkimusrahoittajana on kasvanut merkittävästi.  Suunnitteilla on lisää leikkauksia.

Rahoituksen pieneneminen ei ole koskettanut pelkästään tutkijoita, vaan sen vaikutukset ovat ulottuneet myös potilaiden saamaan hoitoon ja tutkijoiden siirtymiseen ulkomaille.

Lääketieteellistä tutkimusta tukevat säätiöt ovat huomattavilla lisäpanostuksilla kyenneet pitämään yliopistollisen kliinisen tutkimuksen käynnissä tästä huolimatta. Suomen Parkinson-säätiö tukee apurahoin erityisesti kliinistä tutkimustyötä ja pyrkii saamaan liikehäiriötutkimuksen kiinnostavaksi tieteenalaksi myös nuorten tutkijoiden piirissä.

Säätiö on toimittanut kirjeen ja vuosikertomuksen 2020 joihinkin yrityksiin Kauppalehden rekisterin perusteella. Samalla toivomme tuovamme tietoa liikehäiriösairauksista päättäjien tietoon.

Kunnioittavasti 

Suomen Parkinson-säätiö sr

Seppo Kaakkola, hallituksen puheenjohtaja, professori (h.c.)          

Tule Suomen Parkinson-säätiön tukijaksi ja lahjoita keräystilillemme

FI19 5710 0420 2778 32 (OKOYFIHH)

Säätiöllä on Poliisihallituksen 16.12.2020 myönnetty rahakeräyslupa RA/2020/1629 alkaen 1.1.2021 toistaiseksi. Keräysalueena Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Keräystä ja tilitystä valvoo Poliisihallitus.Verohallituksen 20.6.2018 päätöksellä P0018757607 vuosille 2019 - 2023 Suomen Parkinson-säätiölle tehdyn 850 - 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen saa toinen yhteisö vähentää tulostaan verotuksessa. Säätiön y-tunnus on 1568053-9. (www.vero.fi> Tietoa Verohallinnosta > Julkisuus ja tietosuoja > Verotuksen julkiset tiedot > Verohallinnon nimeämät lahjoituksen saajat (lahjoitusvähennys, TVL 57 §).

https://www.parkinsonsaatio.fi/auta-selvittamaan-mysteeri-tee-lahjoitus