Tekstin koko

Suomen Parkinson-säätiön apurahahaku avoinna 1. - 31.1.2022

Suomen Parkinson-säätiö jakaa apurahoja Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriösairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen.

Säätiö julistaa apurahat haettaviksi ajalla 1. – 31.1.2022.

Apurahaa myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

  1. tieteelliseen tutkimukseen, ensisijaisesti väitöskirjaan johtaville tutkimuksille,
  2. matka-apurahoja tieteelliseen kongressiin osallistumiseen (edellytyksenä oma posteri tai suullinen esitys),
  3. kohdeapurahoja pidempiaikaiseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa liikehäiriötutkimukseen erikoistuneessa keskuksessa.

Apurahat myönnetään pääsääntöisesti verovapaina työskentelyapurahoina, jolloin apurahan saaja on muusta työstä virkavapaalla.

Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys 3 kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä.

Hakemus tehdään kirjautumalla säätiön verkkosivuille. Verkossa lähetetyn hakemuksen tulee olla säätiössä perillä viimeistään 31.1.2022. Sovelluksesta tulostettu ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan säätiölle ohjeen mukaan skannattuna (tai postitse, mikäli skannaus ei ole mahdollista).

Tarkemmat hakuohjeet, apurahan myöntämisen ehdot ja apurahahakemus verkkosovelluksineen löytyvät osoitteesta https://www.parkinsonsaatio.fi.

Lue huolellisesti lisää

https://www.parkinsonsaatio.fi/apurahat

https://www.parkinsonsaatio.fi/apurahat/apurahan-myontaminen-ja-maksatus

https://www.parkinsonsaatio.fi/apurahat/hakuohjeet

Lisätietoja:

Asiamies Terhi Pajunen-Mäkelä

Suomen Parkinson-Säätiö sr – The Finnish Parkinson Foundation sr

Itäinen pitkäkatu 27 B 31, 20700 TURKU