Tekstin koko

Yksinkertainen hoito huimaukseen

Duodecim-lehdessä kerrottiin loppuvuonna 2003 tutkimuksesta, joka koski matalasta verenpaineesta johtuvaa huimausta/pyörtymistä italialaisilla henkilöillä. Tutkimus otsikoitiin lehdessä “Kädet nyrkkiin, jos heikottaa”. Itse tutkimus (Brignole ym. 2002) perustui 19 henkilöön, jotka menettivät tajuntansa (pyörtyivät) ajoittaisen liian matalan verenpaineen vuoksi.

Tutkijat selvittivät yksinkertaisen “nyrkitystestin” vaikutusta verenpaineeseen tilanteessa, jossa tutkittava puristi kädessään mittausanturia 50 %:n teholla maksimivoimastaan kahden minuutin ajan ensioireiden ilmaannuttua. Selvitys perustui tilanteeseen, jossa tutkittavat käännettiin kallistuspöydällä makuuasennosta pystyasentoon. Lähtötilanteessa heidän yläverenpaineensa (systolinen) laski pystyyn nostettaessa keskimääräisestä arvosta 91 mmHg arvoon 73 mmHg. Käden puristuksen yhteydessä verenpaine ei laskenut vaan nousi keskimääräisestä arvosta 92 mmHg arvoon 105 mmHg. Kun kättä puristettiin nyrkkiin, pystyyn nostettaessa esiintyneet pyörtymiset vähenivät merkittävästi: ilman puristusta pyörtyi 47 % ja kättä nyrkkiin puristettaessa enää 5 % henkilöistä. Tämäntapainen verenpaineen kohoaminen ja samanaikainen pulssitiheyden nousu on ollut tiedossa jo kauan. Terveillä siihen on riittänyt pienempikin voiman käyttö, esim 25 % maksimaalisesta puristusvoimasta (Laird ym. 1979).

Potilaat jatkoivat kotioloissa käden nyrkkiin puristamista aina heikotuksen ilmaantuessa. Yhdeksän kuukauden seurannassa 95 kohtauksesta vain yksi johti tajuttomuuteen, eli tämä yksinkertainen temppu poisti ongelman huimauksen ilmaantuessa 99 %:ssa kohtauksista.

Osalla Parkinsonin tautia sairastavista esiintyy verenpaineen laskua makuuasennosta pystyyn noustaessa (ortostaattinen hypotonia) ja siihen liittyvää huimausta. Perussyyt tähän liittyvät osin tahdosta riippumattoman hermoston vajaatoimintaan (Ziemssen ja Reichmann 2010). Osin syyt liittyvät Parkinsonin taudissa käytettäviin lääkkeisiin, mutta myös muihin, kuten verisuonia laajentaviin valmisteisiin (esim. sydänsairauksissa yleisesti käytetty Nitro®). Parkinson-potilaiden hoidossa käytetyistä lääkkeistä varsinkin kaikki dopamiinin tavoin vaikuttavat valmisteet sekä selegiliini saattavat laskea verenpainetta. Tämä myös selittää sen, miksi Parkinsonin tautia hoitavat lääkärit normaalisti mittaavat verenpaineen potilailtaan sekä makuuasennossa että uudelleen seisomaan nousun jälkeen. Tarkempaa tietoa verenpaineen säätelystä voidaan tarvittaessa saada mukana kannettavalla laitteella, jonka avulla voidaan rekisteröidä koko vuorokauden aikainen verenpaineen vaihtelu.

Käden nyrkkiin puristamista (isometrinen puristuskoe) käytetään myös tutkittaessa tahdosta riippumattoman hermoston säätelymekanismeja erilaisissa tieteellisissä selvityksissä ja kliinisissä tutkimuksissa. Ehkäpä myös Parkinson-potilaiden kannattaisi tarvittaessa kokeilla tätä yksinkertaista, turvallista ja halpaa huimauksen hoitoa.

10.10.2013

Heikki Teräväinen
professori h.c.

 

Kirjallisuutta

Brignole M, Croci F, Menozzi C ym. Isometric arm counter-pressure maneuvers to abort impending vasovagal syncope. J Am Coll Cardiol. 2002 40:2053-9.

Laird, WP Fixler DE, Huffines FD .Cardiovascular response to isometric exercise in normal adolescents. Circulation 1979;59:651-54

Ziemssen T, Reichmann H. Cardiovascular autonomic dysfunction in Parkinson's disease. J Neurol Sci. 2010;289:74-80